Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

ladynancy
Reposted fromsowaaa sowaaa viaisilra isilra
ladynancy
Cieszę się, kiedy się do mnie uśmiechasz.
— Tak bardzo.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaisilra isilra
ladynancy
5807 05d7 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viaisilra isilra
ladynancy
I nagle widzisz uśmiech. TEN uśmiech.  Ten, którego tak bardzo Tobie brakowało. I nagle nie możesz powstrzymać swoich ust i uśmiechasz się. Zaczynasz się serdecznie śmiać.  I wiesz, że to właśnie to było Ci potrzebne, żeby wszystko wróciło do normy.
— życiowe, okolicznościowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaisilra isilra
ladynancy
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
ladynancy
5940 4160 390
ladynancy
Inni mogą mnie co najwyżej zabić. Ty możesz mnie zostawić. To gorsze niż śmierć.
— T.
Reposted fromnfading nfading viaisilra isilra
ladynancy
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viaisilra isilra
ladynancy
Ciekawe, czy Ty też czasami czekasz, żebym do Ciebie napisała.
Reposted frommarlena marlena viaisilra isilra
ladynancy
ladynancy
Po prostu chodzi o to Kochanie, że gdy nie ma Ciebie ja zwyczajnie nie istnieję.
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaisilra isilra
ladynancy
3675 2ba0 390
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaisilra isilra
ladynancy
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromyourholypope yourholypope viaisilra isilra
ladynancy
Szalenie go kocham.
Szalenie za nim tęsknie.
Jest całym moim światem.
ladynancy
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamissmali missmali
ladynancy

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viamissmali missmali
ladynancy
Najgorszą torturą jest czekanie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissmali missmali
ladynancy
Uśmiechnął się do niej, jakby jej widok stanowił najlepszą rzecz, jaka mu się przytrafiła w życiu. 
— "Filary ziemi" Ken Follett
Reposted frompannax pannax viamissmali missmali
ladynancy

"Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka."

Wojciech Kuczok

Reposted frommissmali missmali
ladynancy
5840 c3b0 390
Reposted fromnathloves nathloves
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl